Optiplan - Allt för din skolskjuts!
Välkommen till Optiplan Elevresor™!
Marknadens mest moderna och kompletta e-tjänst för styrning och kontroll av kommuners skolskjutsverksamhet. Du som väljer Optiplan Elevresor™ får ett modernt verksamhetssystem för handläggning, planering och administration av kommunens skolskjutsverksamhet. En e-tjänst som gör det möjligt.
Modernt och heltäckande skolskjutssystem med Optiplan Elevresor™
Optiplan Elevresor™ är ett modernt verksamhetssystem för e-ansökan, handläggning, planering och administration av kommunens skolskjutsverksamhet enligt gällande lagstiftning.

Optiplan Elevresor har utvecklats i nära samarbete med våra kunder under många års tid för att få ökad intern effektivitet och minskad administration samtidigt som servicen till allmänheten blir bättre och enklare. En helhetslösning med rik funktionalitet, utformad för att stödja flera olika användarroller och enkel att komma igång i och integrera med elevregister och andra IT-lösningar.

Optiplan Elevresor erbjuder också ett flertal tillvalsmoduler för en effektiv hantering och dialog med övriga intressenter till exempel skola, entreprenör, elever och vårdnadshavare.

Behöver du hjälp? Kontakta Optiplan Elevresors support: e-mail: support@skolskjuts.se, telefon: 011-16 68 35
Allt för din skolskjuts!
  • Innovativa skolskjutslösningar
  • Hållbar skolskjutsprocess
  • Kostnadseffektiv skolskjuts
  • Skolskjutskompetens