Sotenäs kommun

Sotenäs kommun

Digital ansökan skolskjuts för åk 0-9 i grundskolan

Svenska

Viktigt att veta innan du ansöker om skolskjuts

  • Alla elever inom grundskolan och grundsärskola och ska ansöka om skolskjuts.
  • En ansökan ska skickas in även om man har haft skolskjuts sedan tidigare.
  • Ansökan om skolskjuts kommer behöva göras inför varje nytt läsår.
  • Skolskjuts gäller mellan en anvisad hållplats i anslutning till elevens hem och skolan vid de tider skoldagen normalt börjar och slutar.
  • Skolskjuts anordnas huvudsakligen med upphandlad skolbuss och ordinarie kollektivtrafik. Endast i undantagsfall beviljas skolskjuts med taxi.
  • Eleven ska vara folkbokförd i kommunen.
  • Skolskjuts beviljas inte till vårdnadshavare som bor i annan kommun.
  • Fyll i ansökan noga för att handläggningen ska gå så snabbt som möjligt.
  • Det är elevens vårdnadshavare som ska ansöka om skolskjuts för eleven.
Ansökningsperioden för läsåret 2021-2022 är 26 februari till 30 april, om du skickar in ansökan efter denna period kan ett beslut om skolskjuts inte garanteras före skolstart.

Klicka för kommunens riktlinjer för skolskjuts