Till navigationen Till innehållet
Sotenäs kommun

Digital ansökan skolskjuts för åk 0-9 i grundskolan

Information

Viktigt att veta innan du ansöker om skolskjuts

  • Alla elever inom grundskolan och grundsärskola och ska ansöka om skolskjuts.
  • En ansökan ska skickas in även om man har haft skolskjuts sedan tidigare.
  • Ansökan om skolskjuts kommer behöva göras inför varje nytt läsår.
  • Skolskjuts gäller mellan en anvisad hållplats i anslutning till elevens hem och skolan vid de tider skoldagen normalt börjar och slutar.
  • Skolskjuts anordnas huvudsakligen med upphandlad skolbuss och ordinarie kollektivtrafik. Endast i undantagsfall beviljas skolskjuts med taxi.
  • Eleven ska vara folkbokförd i kommunen.
  • Skolskjuts beviljas inte till vårdnadshavare som bor i annan kommun.
  • Fyll i ansökan noga för att handläggningen ska gå så snabbt som möjligt.
  • Det är elevens vårdnadshavare som ska ansöka om skolskjuts för eleven.
Ansökningsperioden för läsåret 2024-2025 pågår från 11 januari till 31 mars. Om du skickar in ansökan efter denna period kan ett beslut om skolskjuts tyvärr inte garanteras före skolstart.
Klicka för kommunens riktlinjer för skolskjuts (öppnas i ett nytt fönster)