Vaxholm

Vaxholm

Digital ansökan skolskjuts

Svenska

Viktigt att veta innan du ansöker om skolskjuts

För fullständig information, se riktlinjer för skolskjuts.

Förhandspröva gärna rätten till skolskjuts innan du ansöker: Till Förhandsprövning
  • Ansökan om skolskjuts ska göras inför varje nytt läsår. För att kunna lämna besked om beslut innan skolstart i augusti behöver vi din ansökan senast den 20 maj. Sent inkomna ansökningar kan ha långa handläggningstider.
  • Skolskjuts gäller för elever i grundskola (förskoleklass till årskurs 9), grundsärskola och gymnasiesärskola.
  • Skolskjuts gäller mellan elevens hem och skolan i anslutning till att skoldagen normalt börjar och slutar.
  • Skolskjuts anordnas huvudsakligen med ordinarie kollektivtrafik. Endast i undantagsfall beviljas skolskjuts med taxi.
  • Eleven ska vara folkbokförd i Vaxholms stad.
  • Skolskjuts beviljas inte till och från fritidshem.
  • Skolskjuts beviljas inte till vårdnadshavare som bor i annan kommun.
För elevresor i gymnasieskolan krävs ingen ansökan. SL-kort delas ut på respektive skola, vanligtvis första skoldagen. Gymnasieelever behöver däremot ansöka om de även önskar erhålla båt-kort.

Information om behandling av personuppgifter
Vaxholms stad hanterar dina personuppgifter i enlighet med dataskyddslagstiftningen.
För mer information besök vår hemsidawww.vaxholm.se/gdpr