Vallentuna kommun

Vallentuna kommun

Digital ansökan skolskjuts

Svenska

Viktigt att veta innan du ansöker om skolskjuts

För fullständig information, se kommunens riktlinjer och information på kommunens webbplats.
  • Skolskjuts gäller för elever i förskoleklass och grundskola (årskurs 1-9), grundsärskola och gymnasiesärskola.
  • Fyll i ansökan noga för att handläggningen ska gå så snabbt som möjligt.
  • Ansökan om skolskjuts ska göras inför varje nytt läsår. 
  • Skolskjuts gäller mellan elevens hem/korttidsboende och skolan vid de tider skoldagen normalt börjar och slutar.
  • Skolskjuts anordnas huvudsakligen med ordinarie kollektivtrafik. Endast i undantagsfall beviljas skolskjuts med taxi.
  • Eleven ska vara folkbokförd i Vallentuna kommun.
  • Skolskjuts beviljas inte till vårdnadshavare som bor i annan kommun.