Sotenäs kommun

Sotenäs kommun

Digital ansökan om reseersättning

Svenska
Kommunen ger i första hand reseersättning i form av ett färdbevis. I andra hand ger kommunen reseersättning kontant, till exempel om du behöver resa i områden som inte trafikeras av kollektivtrafik.

Elevuppgifter

Folkbokföringsadress

Ansökan

Övriga upplysningar

Kontaktuppgifter

Ange dina kontaktuppgifter.
Uppge kontaktuppgifter till vårdnadshavare som ska ta emot beslutet.

Behandling av personuppgifter

Sotenäs kommun är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter. Vi behandlar dina personuppgifter för att kommunicera med dig inom vår verksamhet. Läs gärna hela vår information om behandling av personuppgifter på vår hemsida.