Osby kommun

Osby kommun

Digital ansökan om resekort/reseersättning

Svenska
Ansökan kunde ej skickas in.
Ansöka om resekort/kontant reseersättning
Ansökan om resekortet ska göras varje år via vår E-tjänst. Läs mer på www.osby.se
Resekortet behåller du sedan resten av din gymnasietid, du behöver dock ansöka om ny digital biljett till ditt resekort varje läsår.

Vem kan få resekortet?
Du kan få resekortet om du är folkbokförd i Osby kommun och:

•du studerar på en gymnasieskola inom eller utanför Osby kommun
•dina dagliga resor mellan din folkbokföringsadress och gymnasieskola överstiger 6 km enkel resa.
•inte har inackorderingsbidrag.

Reseersättning
Elev som har minst 4 kilometer till närmaste hållplats eller motsvarande kan ansöka om extra reseersättning om 200 kronor per månad. Detta bidrag beviljas i kombination med skolbiljetten.

Elevuppgifter

Folkbokföringsadress

Ansökan

Övriga upplysningar

Vårdnadshavare för elev under 18 år

Ange dina kontaktuppgifter.
Uppge kontaktuppgifter till vårdnadshavare som ska ta emot beslutet.

Behandling av personuppgifter

När du skickar in denna ansökan registreras dina personuppgifter hos Osby kommun. Uppgifterna kommer att användas för administration av ärendet och kommer att sparas så länge eleven har skolskjuts/resekort. Uppgifterna kommer att behandlas i enlighet med dataskyddsförordningen 2016/679. På www.osby.se/gdpr kan du läsa mer om hur Osby kommun hanterar personuppgifter.