Mullsjö kommun

Mullsjö kommun

Digital ansökan skolskjuts

Svenska

Digital ansökan om skolskjuts - Mullsjö kommun


Viktigt att veta innan du ansöker om skolskjuts

För fullständig information, se kommunens hemsida; www.mullsjo.se/skolskjuts

•Skolskjuts gäller för elev i grundskola (årskurs F-9).
•Skolskjuts utgår från samåkning. Mullsjö kommun bedömer vilken typ av skolskjuts elev tilldelas.
•Elev ska vara folkbokförd i Mullsjö kommun, med undantag för några få adresser i Habo kommun.
•Skolskjuts beviljas inte till elev som bor i annan kommun, med undantag för några få adresser i Habo kommun.
•Fyll i ansökan noga för att handläggningen ska gå så snabbt som möjligt.
 

Allmänt om skolskjuts

Elever som har lång skolväg eller av andra skäl inte kan ta sig till skolan har möjlighet att få skolskjuts genom kommunen. Detta gäller för elever i förskoleklass, grundskola och i särskola.
 

Regler för skolskjuts

För att få skolskjuts ska eleven vara folkbokförd i kommunen. För att ha rätt till skolskjuts ska avståndet mellan anvisad skola och hemmet vara minst:
2 km för förskoleklass - årskurs 3
3 km för årskurs 4 - 6
4 km för årskurs 7 – 9

Skolvägen mäts från hemmet till skolområdet men det innebär inte att skolskjuts alltid kan berättigas ända från hemmet. Elev behöver uppsöka närmaste hållplats för skolskjuts. Om avståndet överstiger ovan nämnda avstånd ska hållplatsen flyttas till lämpligt ställe närmare hemmet. Avstånd innebär den kortaste lämpliga vägen som elev kan ta via vägar samt gång- och cykelvägar. Vårdnadshavare har ansvar till och från hållplats.
 

Växelvis boende och fritids

Under förutsättning att avståndsreglerna uppfylls kan elev som stadigvarande bor växelvis på olika adresser i kommunen berättigas till skolskjuts från båda adresserna. Växelvis boende innebär att elev har varaktigt boende cirka 50 % av tiden hos båda separerade vårdnadshavarna med gemensam vårdnad.
Elev som är inskriven på fritids har inte rätt till skolskjuts för resa mellan hemmet och fritidshem, utan skolskjuts gäller endast i anslutning till skolans start- och sluttider.
 

Undantag

Undantag från avståndsreglerna kan dock göras i vissa fall. Skolskjuts kan medges på grund av särskilda skäl såsom trafikförhållanden, medicinska skäl eller funktionsnedsättning. Intyg (exempelvis läkarintyg) ska bifogas.
 

Olycksfall

Vid olycksfall kan elev få skjuts till och från skolan. Läkarintyg krävs och vårdnadshavare anmäler själv till försäkringsbolaget att skolskjuts behövs. Efter godkännande från försäkringsbolaget kan vårdnadshavare kontakta kommunen för att anordna skjuts till och från skolan.
Läs mer på: https://www.mullsjo.se/barn-och-utbildning/grundskola/forsakring


Personuppgifter

När du har skickat in blanketten med dina eller dina anhörigas personuppgifter godkänner du att dessa uppgifter behandlas av Mullsjö kommun. Dina personuppgifter är bara tillgängliga för personer som behöver dem för att kunna utföra sina arbetsuppgifter. Vi kommer endast att behålla personuppgifter om det finns ett syfte med att ha kvar informationen.
Läs mer på: www.mullsjo.se/gdprKlicka för kommunens riktlinjer för skolskjuts