Kunskapsförbundet Väst

Kunskapsförbundet Väst

Digital ansökan om reseersättning

Svenska
Ansökan kunde ej skickas in.
Kunskapsförbundet tillhandahåller reseersättning i form av busskort, ekonomisk ersättning och anslutningsbidrag till gymnasieelever folkbokförda i Vänersborg och Trollhättan.
  • Busskort är till dig som har minst 6 km mellan folkbokföringsadressen och skolan (den närmsta vägen). 
  • Anslutningsbidrag är till dig som har minst 4 km mellan närmaste busshållplats och din folkbokföringsadress. Detta kan du få även om du har busskort.
  • Ekonomisk ersättning är till dig som inte kan/vill ha busskort. Du kan inte ha ekonomisk ersättning samtidigt som anslutningsbidrag eller busskort.

Elevuppgifter

Folkbokföringsadress

Ansökan

Övriga upplysningar

Kontaktuppgifter

Ange dina kontaktuppgifter.
Uppge kontaktuppgifter till vårdnadshavare som ska ta emot beslutet.

Behandling av personuppgifter

I och med att du skickar in denna ansökan registreras dina uppgifter. Uppgifterna kommer att användas för hantering av detta ärende och kommer att behandlas i enlighet med Dataskyddsförordningen 2016/679.
Klicka för kommunens riktlinjer för skolskjuts