Karlskoga kommun

Karlskoga kommun

Digital ansökan skolskjuts

Svenska

Viktigt att veta innan du ansöker om skolskjuts

Digital ansökan om skolskjuts görs via detta formulär. 

För fullständig information om skolskjuts och vilka kriterier som gäller för att beviljas skolskjuts se Karlskoga kommuns webbplats, karlskoga.se/skolskjuts
 
  • Det är elevens vårdnadshavare som ansöker om skolskjuts.
  • Ansökan om skolskjuts gäller för elev som är folkbokförd i Karlskoga kommun och som går i kommunal förskoleklass, grundskola åk 1-9 och grundsärskola/träningsskola åk 1-9.
  • Elever som går i friskola kontaktar friskolan vid behov av skolskjuts.
  • Med skolskjuts räknas alla former av skolskjuts (busskort på linjetrafik, särskild upphandlad skolsbuss och anpassad skolskjuts t ex taxi).
  • Ansökan ska göras inför varje nytt läsår. Läsåret som börjar augusti 2021 heter 2021/2022.
  • Om eleven har fått rätt till skolskjuts under ett läsår men får ändrade omständigheter under läsåret (t ex flyttar) ska ny digital ansökan göras.
  • Skolskjuts gäller mellan hemmet och skolan.
  • Skolskjuts beviljas inte mellan hemmet och fritids.
  • Elever med växelvist boende beviljas inte skolskjuts till vårdnadshavare som bor i annan kommun.