Jönköping

Jönköping

Digital ansökan om reseersättning

Svenska English
Ansökan kunde ej skickas in.
Kommunen ger i första hand reseersättning i form av ett skolkort. I andra hand ger kommunen reseersättning kontant, till exempel om du behöver resa i områden som inte trafikeras av kollektivtrafik.

Elevuppgifter

Folkbokföringsadress

Ansökan
Skäl till ansökan

Kontaktuppgifter

Ange dina kontaktuppgifter.
Uppge kontaktuppgifter till vårdnadshavare som ska ta emot beslutet.

Behandling av personuppgifter

Dina uppgifter kommer att behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR).

Den personuppgiftansvariges identitet
Personuppgiftsansvarig: Barn- och utbildningsnämnden.

Uppgifter som behandlas
Namn, e-post, adress, personnummer.

Ändamålet med behandlingen
Handlägga skolskjutsansökningar och administrera beställningar av skolskjuts och elevresor.

Mottagare av uppgifter
Skolskjutshandläggare, administrativ personal och skolskjutsentreprenörer.

Rättelse
Du har rätt att begära rättelse av felaktiga personuppgifter.

Registerutdrag
Du har rätt att gratis, en gång per kalenderår, efter skriftligt undertecknad ansökan ställd till oss, få veta vilka personuppgifter vi behandlar om dig.