Huddinge kommun

Huddinge kommun

Digital ansökan skolskjuts

Svenska English

Viktigt att veta innan du ansöker om skolskjuts

  • Alla elever inom grundskolan och grundsärskola kan ansöka om skolskjuts.
  • En ansökan ska skickas in  inför varje nytt läsår, även om man har haft skolskjuts sedan tidigare.
  • Skolskjuts gäller mellan en anvisad hållplats i anslutning till elevens hem och skolan vid de tider skoldagen normalt börjar och slutar.
  • Skolskjuts anordnas huvudsakligen med upphandlad skolbuss och ordinarie kollektivtrafik. Endast i undantagsfall beviljas skolskjuts med taxi.
  • Eleven ska vara folkbokförd i kommunen.
  • Skolskjuts beviljas inte till vårdnadshavare som bor i annan kommun.
  • Fyll i ansökan noga och bifoga de dokument som efterfrågas för att handläggningen ska gå så snabbt som möjligt.
  • Det är elevens vårdnadshavare som ska ansöka om skolskjuts för eleven.


Klicka för kommunens riktlinjer för skolskjuts