Haninge kommun

Haninge kommun

Digital ansökan skolskjuts

Svenska

Viktigt att veta innan du ansöker om skolskjuts

För fullständig information, se skollagen (2010:800), kommunens riktlinjer för skolskjuts och information på kommunens hemsida eller klicka här.
 
  • Vid nytt läsår ska ansökan lämnas senast den 1 april.
  • Skolskjuts kan beviljas för elever som går i grundskolan, grundsärskolan eller gymnasiesärskolan.
  • Eleven måste vara folkbokförd i kommunen.
  • Skolskjuts beviljas inte till vårdnadshavare i annan kommun.
  • En elev som går i vald skola har inte samma möjlighet till skolskjuts som en elev som går i sin grundplaceringsskola.
  • Skolskjuts anordnas endast mellan elevens hem och skola vid de tider skoldagen normalt börjar och slutar.
  • Skolskjuts sker i första hand med ordinarie kollektivtrafik. Skolskjuts kan ske med taxi i de fall en elev av någon anledning inte kan använda den ordinarie kollektivtrafiken eller den upphandlade skolbussen.
  • Personer med skyddad identitet bör inte använda e-tjänsten. Kontakta istället kommunens skolskjutshandläggare. Klicka här för kontaktuppgifter.
Klicka här för att läsa kommunens riktlinjer för skolskjuts.