Grästorp kommun

Grästorp kommun

Digital ansökan skolskjuts

Svenska

Viktigt att veta innan du ansöker om skolskjuts

  • Alla elever inom grundskolan med behov av skolskjuts ska ansöka. Även möjligt att nyttja för gymnasieelevers anslutningstrafik.
  • En ansökan ska skickas in även om man har haft skolskjuts sedan tidigare.
  • Ansökan om skolskjuts kommer behöva göras inför varje nytt läsår.
  • Skolskjuts gäller mellan elevens hem (anvisad hållplats) och skolan vid de tider skoldagen normalt börjar och slutar.
  • Skolskjuts anordnas med upphandlad skolbuss. Endast i undantagsfall beviljas skolskjuts med taxi.
  • Eleven ska vara folkbokförd i kommunen.
  • Skolskjuts beviljas inte till vårdnadshavare som bor i annan kommun. Skolskjuts beviljas inte för elev som studerar på grundskola i annan kommun
  • Fyll i ansökan noga för att handläggningen ska gå så snabbt som möjligt
Ansökningsperioden för läsåret 2020-2021 är 15 maj – 12 juni 2020, om du skickar in ansökan efter denna period kan ett beslut om skolskjuts inte garanteras före skolstart.

Klicka för kommunens riktlinjer för skolskjuts