Rekommenderade gångstråk är särskilt prioriterade vägar i kommunens trafiksäkerhetsarbete och vid vägunderhåll. Gångstråken är inte alltid den kortaste vägen mellan hem och skola. Det händer därför att prövningen helt eller delvis använder andra vägar. I de fallen har prövningen ändå skett med hänsyn till vägens trafiksäkerhet. I kartan visas rekommenderade gångstråk med blå markering och beräknad gångväg med grön markering.

Förhandsprövning pågår

Rekommenderade gångstråk är särskilt prioriterade vägar i kommunens trafiksäkerhetsarbete och vid vägunderhåll. Gångstråken är inte alltid den kortaste vägen mellan hem och skola. Det händer därför att prövningen helt eller delvis använder andra vägar. I de fallen har prövningen ändå skett med hänsyn till vägens trafiksäkerhet. I kartan visas rekommenderade gångstråk med blå markering och beräknad gångväg med grön markering.

Förhandsprövning pågår