Till navigationen Till innehållet
Ulricehamns kommun

Digital ansökan om resebidrag

Svenska
Ansökan kunde ej skickas in.

Ansökan om elevresa för gymnasiet. 

Hemkommunen har ansvar för elevens kostnader för dagliga resor mellan folkbokföringsadress och skola om avståndet är minst sex kilometer.

Resebidrag beviljas för elever upp till 18 år som bor växelvis hos sina vårdnadshavare

Resebidrag beviljas inte på grund funktionshinder, trafikfarlig väg eller någon annan särskild omständighet.

Du kan inte ansöka om både resebidrag och inackorderingsbidrag.

Elever som ska ansöka är endast de elever som är folkbokförda i Ulricehamns kommun

  • som genomför sin utbildning vid Tingsholmsgymnasiet
  • som genomför sin utbildning i annan kommun
Kommunen ger i första hand resebidrag i form av ett skolkort. Om ej linjetrafik finns kommer eleven tilldelas plats i upphandlad skolbuss.

Du som är folkbokförd i en annan kommun än Ulricehamns kommun och ska genomföra din utbildning vid Tingsholmsgymnasiet ska vända dig till Tingsholms expedition för att få hjälp med att ansöka om skolkort.

Anslutningsbidrag:
Elev som har blivit beviljad ett skolkort och har längre än tre kilometer mellan hemmet och närmsta linjetrafikhållplats kan ansöka om anslutningsbidrag. Vid prövning tas hänsyn till avståndet mellan bostad och närmsta linjetrafikhållplats. Ett anslutningsbidrag innebär i första hand en matningsbuss till närmsta linjetrafikhållplats, men kan också innebära kontant ersättning.
Ett anslutningsbidrag är inget lagkrav utan en tjänst som kommunen erbjuder.
Detta gäller endast elever folkbokförda i Ulricehamns kommun och som utför sin utbildning vid Tingsholmsgymnasiet.

Matningsbussarna och tilldelad resa med upphandlad skolbuss anpassas ENDAST till de ramtider (start- och sluttider) som Tingsholmsgymnasiet fastställt. Det innebär att skjutsar endast finns tillgängliga för en avgång på morgonen och en avgång på eftermiddagen.

För mer information se kommunens regler för elevresor, Regler för elevresor

Elevuppgifter

Adress

Ansökan

Kontaktuppgifter

Ange dina kontaktuppgifter.
Ansökan för elever under 18 år: Uppge kontaktuppgifter till vårdnadshavare som ska ta emot beslutet.

Behandling av personuppgifter

I och med att du skickar in denna ansökan registreras dina uppgifter. Uppgifterna kommer att användas för hantering av detta ärende och kommer att behandlas i enlighet med Dataskyddsförordningen 2016/679.
Klicka för kommunens riktlinjer för elevresor för gymnasieelever