Ulricehamns kommun

Ulricehamns kommun

Digital ansökan om resebidrag

Svenska
Ansökan kunde ej skickas in.

Ansökan om elevresa för gymnasiet. 

Hemkommunen har ansvar för elevens kostnader för dagliga resor mellan folkbokföringsadress och skola om avståndet är minst sex kilometer. Resebidrag beviljas inte på grund av växelvis boende, funktionshinder, trafikfarlig väg eller någon annan särskild omständighet. Man kan inte ansöka om både resebidrag och inackorderingsbidrag.

Elever som ska ansöka är:

  • Elev folkbokförd inom Ulricehamns Kommun och som genomför sin utbildning vid Tingsholmsgymnasiet
  • Elev folkbokförd inom Ulricehamns Kommun och som genomför sin utbildning i annan kommun
Kommunen ger i första hand resebidrag i form av ett skolkort. Om ej linjetrafik finns kommer eleven tilldelas plats i upphandlad skolbuss.

Anslutningsbidrag:
Elev som har blivit beviljad ett skolkort och har längre än tre kilometer mellan hemmet och närmsta linjetrafikhållplats kan ansöka om anslutningsbidrag. Vid prövning tas hänsyn till avståndet mellan bostad och närmsta linjetrafikhållplats. Ett anslutningsbidrag innebär i första hand en matningsbuss till närmsta linjetrafikhållplats, men kan också innebära kontant ersättning.
Ett anslutningsbidrag är inget lagkrav utan en tjänst som kommunen erbjuder.
Detta gäller endast elever folkbokförda i Ulricehamns kommun.

Matningsbussarna och tilldelad resa med upphandlad skolbuss anpassas ENDAST till de ramtider (start- och sluttider) som Tingsholmsgymnasiet fastställt. Det innebär att skjutsar endast finns tillgängliga för en avgång på morgonen och en avgång på eftermiddagen.

För mer information se kommunens regler för elevresor, Regler för elevresor

Elevuppgifter

Folkbokföringsadress

Ansökan
Kontaktuppgifter

Ange dina kontaktuppgifter.
Ansökan för elever under 18 år: Uppge kontaktuppgifter till vårdnadshavare som ska ta emot beslutet.

Behandling av personuppgifter

När din ansökan om skolskjuts har kommit in till kommunen blir det en allmän handling. Personuppgifterna som sparas och behandlas är de du angett på ansökan. Syftet med en sådan behandling är för att kunna handlägga din ansökan om skolskjuts. Anledningen är att Ulricehamns kommun ska kunna handlägga ditt ärende på ett korrekt vis. Den rättsliga grunden är myndighetsutövning.
För mer information hur Ulricehamns kommun hanterar personuppgifter se 
www.ulricehamn.se/om-webbplatsen/personuppgifter
Klicka för kommunens riktlinjer för skolskjuts