Till navigationen Till innehållet
Tranemo Kommun Skolskjuts

Digital ansökan skolskjuts

Information

Viktigt att veta innan du ansöker om skolskjuts

När du är i kontakt med oss använder och sparar vi vissa personuppgifter för att kunna utföra vår service.
Det är viktigt för oss att du känner dig trygg i hur vi behandlar dina personuppgifter. Vi arbetar enligt dataskyddsförordningen. Dataskyddsförordningen är det svenska namnet på EU-lagen the General Data Protection Regulation, som förkortas GDPR.

Dataskydd och integritet 


Vem behöver ansöka om skolskjuts eller elevresa?
 • Elev i grundskola, åk F-9, som önskar skolskjuts p.g.a. funktionsnedsättning
 • Elev i grundskola, åk F-9, som önskar skolskjuts p.g.a. trafikfarlig väg
 • Elev i grundskola, åk F-9, som önskar skolskjuts p.g.a. annan särskild omständighet
 • Elev i grundskola, åk F-9, som önskar skolskjuts från ett växelvis boende
 • Elev i anpassad grundskola som önskar skolskjuts
 • Elev i anpassad gymnasieskola som önskar skolskjuts
 • Elev vid Tranemo Gymnasieskola som har längre än 3 km till närmsta linjetrafikhållplats

Allmän information
 • En ansökan ska skickas in även om man har haft skolskjuts tidigare år.
 • Ansökan om skolskjuts kommer behöva göras inför varje nytt läsår.
 • Eleven ska vara folkbokförd i kommunen.
 • Skolskjuts beviljas inte till vårdnadshavare som bor i annan kommun.
 • Ansökan för grundskoleelev om skolskjuts p.g.a. funktionsnedsättning eller annan särskild omständighet ska styrkas med ett intyg

Ansökningsperioden är 1 mars – 1 april 2024, om du skickar in ansökan efter denna period kan ett beslut om skolskjuts inte garanteras före skolstart. Fyll i ansökan noga.
Klicka för kommunens riktlinjer för skolskjuts (öppnas i ett nytt fönster)