Tranemo Kommun Skolskjuts

Tranemo Kommun Skolskjuts

Digital ansökan skolskjuts

Svenska

Viktigt att veta innan du ansöker om skolskjutsVem behöver ansöka om skolskjuts eller elevresa?

 • Elev i grundskola, åk F-9, som önskar skolskjuts p.g.a. funktionsnedsättning
 • Elev i grundskola, åk F-9, som önskar skolskjuts p.g.a. trafikfarlig väg
 • Elev i grundskola, åk F-9, som önskar skolskjuts p.g.a. annan särskild omständighet
 • Elev i grundskola, åk F-9, som önskar skolskjuts från ett växelvis boende
 • Elev i grundsärskola som önskar skolskjuts
 • Elev i gymnasiesärskola som önskar skolskjuts
 • Elev vid Tranemo Gymnasieskola som har längre än 3 km till närmsta linjetrafikhållplats


Allmän information

 • En ansökan ska skickas in även om man har haft skolskjuts tidigare år.
 • Ansökan om skolskjuts kommer behöva göras inför varje nytt läsår.
 • Eleven ska vara folkbokförd i kommunen.
 • Skolskjuts beviljas inte till grundskolor eller gymnasieskolor utanför kommunen.
 • Skolskjuts beviljas inte till vårdnadshavare som bor i annan kommun.
 • Ansökan för grundskoleelev om skolskjuts p.g.a. funktionsnedsättning eller annan särskild omständighet ska styrkas med ett intyg

Ansökningsperioden är 1 mars – 1 april 2021, om du skickar in ansökan efter denna period kan ett beslut om skolskjuts inte garanteras före skolstart. Fyll i ansökan noga.

Klicka för kommunens riktlinjer för skolskjuts