Stenungsunds kommun

Stenungsunds kommun

Digital ansökan skolskjuts

Svenska

Viktigt att veta innan du ansöker om skolskjuts

 • Vid varje nytt läsår ska ansökan lämnas senast den 15 maj.
 • Skolskjuts kan beviljas för elever som går i grundskolan, grundsärskolan eller gymnasiesärskolan. Gymnasieskolor ansvar själva för skolskjuts och ansökan görs på gymnasieskolan.
 • Elev måste vara folkbokförd i kommunen.
 • En elev som väljer annan skola än sin grundplaceringskola har inte samma möjlighet till skolskjuts som en elev som går i sin grundplaceringsskola.
 • Skolskjuts anordnas endast mellan elevens hem och skola vid de tider skoldagen normalt börjar och slutar.
 • Skolskjuts anordnas ej under lov.
 • Skolskjuts anordnas inte till och från fritidshem.
 • Skolskjuts sker i första hand med ordinarie kollektivtrafik.
 • Skolskjuts kan ske med taxi i de fall en elev av någon anledning inte kan använda den ordinarie kollektivtrafiken.
 • Skolskjuts beviljas inte till vårdnadshavare i annan kommun.
 • Personer med skyddad identitet bör inte använda e-tjänsten. Kontakta istället kommunens skolskjutshandläggare.
 • Fyll i ansökan noga, annars tar handläggningen av ärendet längre tid.
 • Ny bedömning om rätt till skolskjuts görs inför varje nytt läsår.
 • Behov av skolskjuts med taxi anmäls inte denna väg. Se kommunens hemsida för egen anmälan.


Klicka för kommunens riktlinjer för skolskjuts