Till navigationen Till innehållet
Solna

Digital ansökan skolskjuts

Information

Viktigt att veta innan du ansöker om skolskjuts

  • Folkbokförda elever i Solna som väljer att gå i en fristående skola eller i en annan skola än den som staden skulle ha placerat eleven i har i regel inte rätt till skolskjuts.
  • En elevs rätt till skolskjuts regleras i skollagen men elevens behov av skolskjuts prövas också utifrån lokala bestämmelser och prövas individuellt
  • En ny ansökan om skolskjuts behöver göras inför varje nytt läsår.
  • Skolskjuts gäller mellan plats i anslutning till elevens folkbokföringsadress och skolan vid de tider skoldagen normalt börjar och slutar.
  • Skolskjuts beviljas inte till vårdnadshavare som bor i annan kommun.