Lerum

Lerum

Digital ansökan skolskjuts

Svenska

Viktigt att veta innan du ansöker om skolskjuts

För fullständig information, se kommunens bestämmelser för skolskjuts och vanliga frågor och svar.
 
  • Skolskjuts kan sökas för elever i förskoleklass, grundskola och särskola.
  • Eleven ska vara folkbokförd i Lerums kommun.
  • Skolskjuts gäller mellan elevens hem/korttidsboende och skolan vid de tider skoldagen normalt börjar och slutar.
  • Skolskjuts beviljas inte till vårdnadshavare som bor i annan kommun.
  • Skolskjuts beviljas inte till och från fritidshem.
  • Skolskjuts sker huvudsakligen med ordinarie kollektivtrafik. Endast i vissa fall beviljas särskilt anordnad skolskjuts.
  • Fyll i ansökan noga för att handläggningen ska gå så snabbt som möjligt.
  • Om skolskjuts söks på grund av särskilda skäl måste intyg som styrker ansökan skickas in till kommunen.
Vill du vara säker på att få skolskjuts till skolstart ska du skicka in ansökan senast den 15 maj.