Till navigationen Till innehållet
Lerum

Digital ansökan skolskjuts

Information

Viktigt att veta innan du ansöker om skolskjuts

För fullständig information, se Lerums kommuns webbsida, lerum.se.
  • Skolskjuts kan sökas för elever i förskoleklass, grundskola och anpassad skola.
  • Eleven ska vara folkbokförd i Lerums kommun.
  • Skolskjuts gäller mellan elevens hem eller korttidsboende och skolan vid de tider skoldagen normalt börjar och slutar.
  • Skolskjuts beviljas inte till vårdnadshavare som bor i annan kommun.
  • Skolskjuts beviljas inte till och från fritidshem. Är du i behov av skjuts till eller från fritidshem behöver du ansöka om färdtjänst.
  • Skolskjuts sker huvudsakligen med ordinarie kollektivtrafik. Endast i vissa fall beviljas särskilt anordnad skolskjuts.
  • Fyll i ansökan noga för att handläggningen ska gå så snabbt som möjligt.
  • Om skolskjuts söks på grund av särskilda skäl måste intyg som styrker ansökan lämnas in till kundcenter KomIn på Bagges torg eller skickas in till kommunen:
Sektor utbildning,
Lerums kommun
443 80 Lerum

Ansökan om skolskjuts är öppen under hela året. Vill du vara säker på att få skolskjuts till skolstart vid nytt läsår ska du skicka in ansökan senast den 15 maj.