Huddinge kommun

Huddinge kommun

Digital ansökan skolskjuts

Svenska English

Viktigt att veta innan du ansöker om skolskjuts

  • Alla elever inom grundskolan och grundsärskola kan ansöka om skolskjuts.
  • Ansökan för kommande läsår 22/23 kan göras f o m 8 mars 2022. Om ni vill ha garanterat besked innan nästa läsår, sänd in ansökan mellan den 8 mars- 8 april 2022.
  • Om eleven har skyddad identitet, fyll inte i ansökan digitalt utan kontakta Servicecenter på 08-535 300 00 för kontakt med Utredare på kommunen.
  • En ansökan ska skickas in  inför varje nytt läsår, även om man har haft skolskjuts sedan tidigare.
  • Skolskjuts gäller mellan en anvisad hållplats i anslutning till elevens hem och skolan vid de tider skoldagen normalt börjar och slutar.
  • Skolskjuts anordnas huvudsakligen med kollektivtrafik eller kommunens upphandlade skolbuss. Endast i undantagsfall beviljas skolskjuts med taxi och innebär att eleven har någon typ av funktionsnedsättning som ska styrkas med ett läkarintyg eller motsvarande.
  • Att en elev är ung/litet är generellt sett inte ett skäl till ett biljande av skoltaxi. Det ingår i det vanliga föräldraansvaret att ha tillsyn över sitt barn mellan hem och skola.
  • Eleven ska vara folkbokförd i kommunen.
  • Skolskjuts beviljas inte till vårdnadshavare som bor i annan kommun.
  • Fyll i ansökan noga och bifoga de dokument som efterfrågas för att handläggningen ska gå så snabbt som möjligt.
  • Bifoga alltid relevanta intyg, om ni ansöker på grund av funktionsnedsättning
  • Det är elevens vårdnadshavare som ska ansöka om skolskjuts för eleven.
  • För dig som inte har Bank ID, skriv att du önskar beslutet skickat per post under rubriken "Ytterligare upplysningar"


Klicka för kommunens riktlinjer för skolskjuts