Till navigationen Till innehållet
Höörs kommun

Ansökan om skolskjuts

Information

Viktigt att veta innan du ansöker om skolskjuts

För att en elev ska få skolskjuts måste avståndet från hemmet till anvisad skola vara längre än:
 • 2 kilometer för elever i förskoleklass och årskurs 1-3
 • 3 kilometer för årskurs 4-6
 • 5 kilometer för årskurs 7-9
 
 • Inför varje nytt stadie ska de vårdnadshavare som utifrån skolskjutsreglementet tycker sig ha rätt till skolskjuts för sina barn ansöka om skolskjuts.
 • Har man fått ett beslut och blivit beviljad skolskjuts tidigare, gäller beslutet stadiet ut under förutsättning att inga förändringar sker. Ny ansökan ska göras om ditt barn börjar i F-klass, åk 4 eller i åk 7, då man börjar nytt stadie.
 • Skolskjuts gäller mellan elevens hem och skolan vid de tider skoldagen normalt börjar och slutar.
 • Eleven ska vara folkbokförd i kommunen.
 • Skolskjuts beviljas inte till vårdnadshavare som bor i annan kommun.
 • Fyll i ansökan noga för att handläggningen ska gå så snabbt som möjligt.
 • All förändring ska anmälas till skolskjutssamordnaren.
 • En elev som åker skolskjuts hämtas vid en bestämd påstigningsplats.
 • Skolskjuts gäller endast till och från grundskolan, inte till och från fritids.
 • Det är elevens vårdnadshavare som ska ansöka om skolskjuts för eleven.
 • Ansökan kan ske under hela läsåret.
Tänk på att välja det läsår ansökan avser, d.v.s. gäller din ansökan resterande tid denna termin väljer du läsår 2023-2024, gäller din ansökan kommande läsår väljer du läsår 2024-2025 (ansökningsperioden för 2024-2025 öppnas efter den 01 mars 2024.
Ansökningsperioden för läsåret 2024-2025 är fram till den 20 maj 2024, om du skickar in ansökan efter denna period kan ett beslut om skolskjuts inte garanteras före skolstart höstterminen 2024.
Information såsom beslut och reseschema kan man hitta på skolskjutsportalen, där du som vårdnadshavare kan logga in. http://skolskjuts.se/parentportal/hoor
Klicka för kommunens riktlinjer för skolskjuts (öppnas i ett nytt fönster)