Till navigationen Till innehållet
Heby

Digital ansökan skolskjuts

Information

Viktigt att veta innan du ansöker om skolskjuts

  • Skolskjutserbjudande kommer att skickas ut till alla som har rätt till skolskjuts på grund av färdvägens längd, enligt kommunens riktlinjer, förutom de som börjar förskoleklass.
  • Ansökan om skolskjuts ska göras för alla som börjar förskoleklass, vid växelvis boende, riskfyllda trafikförhållanden, särskilda skäl eller funktionsvariation.
  • Skolskjuts gäller mellan en anvisad hållplats i anslutning till elevens hem och skolan vid de tider skoldagen normalt börjar och slutar.
  • Skolskjuts anordnas huvudsakligen med upphandlad skolbuss och ordinarie kollektivtrafik. Endast i undantagsfall beviljas skolskjuts med taxi.
  • Eleven ska vara folkbokförd i kommunen.
  • Skolskjuts beviljas inte till vårdnadshavare som bor i annan kommun.
  • Fyll i ansökan noga för att handläggningen ska gå så snabbt som möjligt.
  • Det är elevens vårdnadshavare eller ombud som ska ansöka om skolskjuts för eleven.
Ansökningsperioden för läsåret 2023-24 är 15 mars – 30 april 2023 om du skickar in ansökan efter denna period kan ett beslut om skolskjuts inte garanteras före skolstart.
Klicka för kommunens riktlinjer för skolskjuts (öppnas i ett nytt fönster)