Håbo

Håbo

Digital ansökan skolskjuts

Svenska

Viktigt att veta innan du ansöker om skolskjuts

För fullständig information, se skollagen (2010:800), kommunens regler för skolskjuts och information på kommunens hemsida eller klicka här.
 
 • Fyll i ansökan noga, annars tar handläggningen av ärendet längre tid.
 • Kommunen kontrollerar att lämnade uppgifter är korrekta.
 • Skolskjuts ordnas bara mellan elevens hem och skola vid de tider skoldagen normalt börjar och slutar.
 • Skolskjuts ges inte till och från fritidshem.
 • Skolskjuts sker i första hand med ordinarie kollektivtrafik.
 • Skolskjuts kan ske med taxi i de fall en elev av någon anledning inte kan använda den ordinarie kollektivtrafiken.
 • En elev som går i annan skola än den som kommunen skulle ha placerat eleven i har inte samma möjlighet till skolskjuts som en elev som går i den skola där kommunen skulle ha placerat eleven.
 • Eleven måste vara folkbokförd i kommunen.
 • Skolskjuts beviljas inte till vårdnadshavare i annan kommun.
 • Möjligheterna att få beviljad skolskjuts kan ändras mellan läsår.
 • Ändras lämnade uppgifter måste en nya ansökan göras.
 • Skolskjuts kan återkallas vid ändrade förhållanden t.ex. flytt.
 • Kontroll sker att beslutet om skolskjuts följs.
 • Personer med skyddad identitet bör inte använda e-tjänsten. Kontakta istället kommunens kontaktcenter för information om hur ni ansöker om skolskjuts.


Klicka för kommunens riktlinjer för skolskjuts