Till navigationen Till innehållet
Åmåls kommun

Digital ansökan skolskjuts

Information

Viktigt att veta innan du ansöker om skolskjuts

  • Alla elever inom grundskolan, grundsärskola och gymnasiesärskola ska ansöka om skolskjuts.
  • En ansökan ska skickas in även om man har haft skolskjuts sedan tidigare.
  • Ansökan om skolskjuts kommer behöva göras inför varje nytt läsår.
  • Skolskjuts gäller mellan en anvisad hållplats i anslutning till elevens hem och skolan vid de tider skoldagen normalt börjar och slutar.
  • Skolskjuts anordnas huvudsakligen med upphandlad skolbuss och ordinarie kollektivtrafik. Endast i undantagsfall beviljas skolskjuts med taxi.
  • Eleven ska vara folkbokförd i kommunen.
  • Skolskjuts beviljas inte till vårdnadshavare som bor i annan kommun.
  • Fyll i ansökan noga för att handläggningen ska gå så snabbt som möjligt.
  • Det är elevens vårdnadshavare som ska ansöka om skolskjuts för eleven.
Ansökningsperioden för läsåret 2023/2024 är 1 maj – 31 maj 2023, om du skickar in ansökan efter denna period kan ett beslut om skolskjuts inte garanteras före skolstart.