Solna

Solna

Digital ansökan skolskjuts

Svenska English

Viktigt att veta innan du ansöker om skolskjuts

  • Alla elever inom grundskolan, grundsärskola och gymnasiesärskola kan ansöka om skolskjuts.
  • En ny ansökan om skolskjuts behöver göras inför varje nytt läsår
  • Skolskjuts gäller mellan plats i anslutning till elevens hem och skolan vid de tider skoldagen normalt börjar och slutar.
  • Skolskjuts anordnas huvudsakligen med ordinarie kollektivtrafik. Endast i undantagsfall beviljas skolskjuts med taxi.
  • Eleven ska vara folkbokförd i kommunen.
  • Skolskjuts beviljas inte till vårdnadshavare som bor i annan kommun.
  • Fyll i ansökan noga för att handläggningen ska gå så snabbt som möjligt.