Östra Göinge kommun

Östra Göinge kommun

Digital ansökan skolskjuts

Svenska

Viktigt att veta innan du ansöker om skolskjuts

  • Alla elever inom grundskolan, grundsärskola och gymnasiesärskola ska ansöka om skolskjuts om kravet på avstånd till skolan uppfylls eller av annan orsak enligt riktlinjerna. 
  • Ny ansökan om skolskjuts ska göras inför varje nytt läsår.
  • Skolskjuts gäller mellan en anvisad hållplats i anslutning till elevens hem och skolan vid de tider skoldagen normalt börjar och slutar.
  • Skolskjuts anordnas huvudsakligen med upphandlad skolbuss och ordinarie kollektivtrafik. 
  • Eleven ska vara folkbokförd i kommunen eller ha en stadigvarande vistelse i kommunen.
  • Skolskjuts beviljas inte till vårdnadshavare som bor i annan kommun.
  • Fyll i ansökan noga för att handläggningen ska gå så snabbt som möjligt.
  • Det är elevens vårdnadshavare som ska ansöka om skolskjuts för eleven.
  • Ansökan kan ske under hela läsåret.
Ansökningsperioden för läsåret 2022-2023 är 1 mars – 30 april 2022, om du skickar in ansökan efter denna period kan ett beslut om skolskjuts inte garanteras före skolstart HT 2022.

Klicka för kommunens riktlinjer för skolskjuts