Till navigationen Till innehållet
Osby kommun

Digital ansökan om resekort/reseersättning

Svenska English
Ansökan kunde ej skickas in.
Ansöka om resekort:
Ansökan om resekortet ska göras via vår E-tjänst. Läs mer på www.osby.se
Resekortet behåller du sedan resten av din gymnasietid.
Gäller endast de som börjar årskurs 1 på gymnasiet och nyinflyttade elever.
Övriga behåller sina nuvarande kort ingen ansökan behövs.

Ansöka om kontant reseersättning:
Reseersättning ansöker du om vid varje läsår, beviljad ersättning utbetalas en gång per termin.

Vem kan få resekortet?
Du kan få resekortet om du är folkbokförd i Osby kommun och:

•du studerar på en gymnasieskola inom eller utanför Osby kommun
•dina dagliga resor mellan din folkbokföringsadress och gymnasieskola överstiger 6 km enkel resa.
•inte har inackorderingsbidrag.

Reseersättning
Elev som har minst 4 kilometer till närmaste hållplats eller motsvarande kan ansöka om extra reseersättning om 200 kronor per månad. Detta bidrag beviljas i kombination med skolbiljetten.

Elevuppgifter

Folkbokföringsadress

Ansökan

Övriga upplysningar

Vårdnadshavare för elev under 18 år

Ange dina kontaktuppgifter.
Uppge kontaktuppgifter till vårdnadshavare som ska ta emot beslutet.

Behandling av personuppgifter

I och med att du skickar in denna ansökan registreras dina uppgifter. Uppgifterna kommer att användas för hantering av detta ärende och kommer att behandlas i enlighet med Dataskyddsförordningen 2016/679.