Norrköpings kommun

Norrköpings kommun

Digital ansökan om reseersättning - gymnasiet

Svenska
Ansökan kunde ej skickas in.

Busskort

Om du har minst 6 km till din gymnasieskola kan du få ett busskort (läsårsbiljett)
För att få busskortet, kontakta din skola (gäller för gymnasieskolor i Östergötland och Tranås).
Du ska INTE skicka in en ansökan.
 
 

Du kan ansöka om ekonomisk ersättning för resekostnader:

 
  • om du har minst 6 km till hållplats

    Du kan få kilometerersättning för resor med egen bil till din närmaste hållplats.
 
  • om du pendlar dagligen till gymnasieskola i annat län

    Studerar du utanför Östergötland kan du ha rätt till ersättning för bilresor, tåg- eller bussbiljetter.


Hur mycket får du?

Du kan få max 1 576 kronor per månad vilket är 1/30 av prisbasbeloppet (47 300 kronor för år 2020). Höstterminen beräknas till fyra månader och vårterminen till fem månader. Det innebär att det högsta belopp som du kan få är 14 190 kronor för ett helt läsår.

Du ska fylla i den reseräkning som vi skickar till dig tillsammans med beslutet. Ersättningen betalas sen ut efter att vi fått din reseräkning, en gång per månad eller efter terminens/läsårets slut.
 

Bil eller annat fordon

Kör du bil eller annat fordon kan du få kilometerersättning med samma belopp som för resa med egen bil i tjänsten enligt skatteverket (18.50 kr per mil år 2020).
 

Tåg eller buss

Åker du tåg eller buss ska du skicka med kvitto för biljetterna.


Mer information finns på kommunens webb: https://norrkoping.se/skola-och-forskola/gymnasieskola/elevresor-och-reseersattning.html

 

Elevuppgifter

Folkbokföringsadress

Var vänlig och skriv in adress, postnummer och ort för beräkning av gångavstånd.

Ansökan

Övriga upplysningar

Kontaktuppgifter

Ange dina kontaktuppgifter.
Uppge kontaktuppgifter till vårdnadshavare som ska ta emot beslutet.

Behandling av personuppgifter

I och med att du skickar in denna ansökan registreras dina uppgifter. Uppgifterna kommer att användas för hantering av detta ärende och kommer att behandlas i enlighet med Dataskyddsförordningen 2016/679.
Klicka för kommunens riktlinjer för skolskjuts