Laxå Kommun

Laxå Kommun

Digital ansökan skolskjuts Laxå kommun

Svenska

Viktigt att veta innan du ansöker om skolskjuts

  • Om vårdnadshavare önskar skolskjuts till barn inom grundskolan, grundsärskola och gymnasiesärskola måste en ansökan göras.
  • En ansökan ska skickas in även om man har haft skolskjuts sedan tidigare.
  • Ansökan om skolskjuts måste göras inför varje nytt läsår.
  • Skolskjuts gäller mellan anvisad plats i anslutning till elevens hem och skolan vid de tider skoldagen normalt börjar och slutar.
  • Skolskjuts anordnas huvudsakligen med upphandlad skolbuss och ordinarie kollektivtrafik.
  • Eleven ska vara folkbokförd i kommunen.
  • Skolskjuts beviljas inte till vårdnadshavare som bor i annan kommun.
  • Fyll i ansökan noga för att handläggningen ska gå så snabbt som möjligt.
  • Det är elevens vårdnadshavare som ska ansöka om skolskjuts för eleven.
Ansökningsperioden för läsåret 2020-2021 är 20 april – 31 maj 2020, om du skickar in ansökan efter denna period kan ett beslut om skolskjuts inte garanteras före skolstart. Handläggningen av beslut görs löpande under maj-juni 2020. 

Klicka för kommunens riktlinjer för skolskjuts