Till navigationen Till innehållet
Kunskapsförbundet Väst

Digital ansökan om elevresa

Svenska
Ansökan kunde ej skickas in.
Kunskapsförbundet tillhandahåller reseersättning i form av busskort, ekonomisk ersättning och anslutningsbidrag till gymnasieelever folkbokförda i Vänersborg och Trollhättan.
  • Busskort är till dig som har minst 6 km mellan folkbokföringsadressen och skolan (den närmsta vägen). 
  • Anslutningsbidrag är till dig som har minst 4 km mellan närmaste busshållplats och din folkbokföringsadress. Detta kan du få även om du har busskort.
  • Ekonomisk ersättning är till dig som inte kan/vill ha busskort. Du kan inte ha ekonomisk ersättning samtidigt som anslutningsbidrag eller busskort.
​För att beviljas reseersättning ska följande krav vara uppfyllda:
  • Din kortaste väg till skolan ska vara minst 6 kilometer
  • Du ska vara folkbokförd i Vänersborgs kommun eller Trollhättans kommun. Beslut om ersättning utgår alltid från folkbokföringsadressen.
  • Du ska studera på gymnasieskola
  • Du har möjlighet att få busskort fram till vårterminen de år du fyller 20

Elevuppgifter

Adress

Var vänlig och skriv in adress, årskurs och skola för beräkning av gångavstånd.

Ansökan

Övriga upplysningar

Kontaktuppgifter

Ange dina kontaktuppgifter.
Uppge kontaktuppgifter till vårdnadshavare som ska ta emot beslutet.

Bankuppgifter

Ange bankuppgifter för utbetalning av ersättning

Behandling av personuppgifter

I och med att du skickar in denna ansökan registreras dina uppgifter. Uppgifterna kommer att användas för hantering av detta ärende och kommer att behandlas i enlighet med Dataskyddsförordningen 2016/679.