Kävlinge Kommun

Kävlinge Kommun

Digital ansökan skolskjuts

Svenska

Viktigt att veta innan du ansöker om skolskjuts

Ansökningsperioden för läsår 2022/2023 är 1 april-15 maj

Ansökningar som inkommer senare än 15 maj kan inte garanteras skolskjuts till terminstart. 
 
  • Alla elever inom grund- och grundsärskolan, årskurs F-9, kan ansöka om skolskjuts.
  • En ansökan ska skickas in även om man har haft skolskjuts tidigare år.
  • Ansökan om skolskjuts kommer behöva göras inför varje nytt läsår.
  • Skolskjuts gäller mellan en anvisad hållplats i anslutning till elevens hem/korttidsboende och skolan vid de tider skoldagen normalt börjar och slutar.
  • Skolskjuts anordnas huvudsakligen med upphandlad skolbuss och ordinarie kollektivtrafik. Endast i undantagsfall beviljas skolskjuts med taxi.
  • Skolskjuts beviljas inte till skolor utanför kommunen (undantag kan vara vid särskilda skäl/särskilda behov). 
  • Eleven ska vara folkbokförd i kommunen.
  • Skolskjuts beviljas inte till vårdnadshavare som bor i annan kommun.

Fyll i ansökan noga för att handläggningen ska gå så snabbt som möjligtKlicka för kommunens riktlinjer för skolskjuts