Till navigationen Till innehållet
Jönköpings kommun

Digital ansökan om elevresa

Svenska English
Ansökan kunde ej skickas in.
Kommunen ger i första hand reseersättning i form av ett skolkort. I andra hand ger kommunen reseersättning kontant, till exempel om du behöver resa i områden som inte trafikeras av kollektivtrafik.

Elevuppgifter

Folkbokföringsadress

Var vänlig och skriv in adress, årskurs och skola för beräkning av gångavstånd.

Ansökan
Skäl till ansökan

Kontaktuppgifter

Ange dina kontaktuppgifter.
Uppge kontaktuppgifter till vårdnadshavare som ska ta emot beslutet.

Bankuppgifter

Ange bankuppgifter för utbetalning av ersättning

Behandling av personuppgifter

I och med att du skickar in denna ansökan registreras dina uppgifter. Uppgifterna kommer att användas för hantering av detta ärende och kommer att behandlas i enlighet med Dataskyddsförordningen 2016/679.