Huddinge kommun

Huddinge kommun

Digital ansökan skolskjuts

Svenska English

Viktigt att veta innan du ansöker om skolskjuts

 • Alla elever inom grundskolan och grundsärskola kan ansöka om skolskjuts.
 • Ansökan för kommande läsår 21/22 kan göras f o m 4 mars 2021. Om ni vill ha garanterat besked innan nästa läsår, sänd in ansökan mellan den 4 mars- 4 april 2021.
 • Om eleven har skyddad identitet, fyll inte i ansökan digitalt utan kontakta Servicecenter på 08-535 300 00 för kontakt med Utredare på kommunen.
 • En ansökan ska skickas in  inför varje nytt läsår, även om man har haft skolskjuts sedan tidigare.
 • Skolskjuts gäller mellan en anvisad hållplats i anslutning till elevens hem och skolan vid de tider skoldagen normalt börjar och slutar.
 • Skolskjuts anordnas huvudsakligen med upphandlad skolbuss och ordinarie kollektivtrafik. Endast i undantagsfall beviljas skolskjuts med taxi.
 • Eleven ska vara folkbokförd i kommunen.
 • Skolskjuts beviljas inte till vårdnadshavare som bor i annan kommun.
 • Fyll i ansökan noga och bifoga de dokument som efterfrågas för att handläggningen ska gå så snabbt som möjligt.
 • Bifoga alltid relevanta intyg, om ni ansöker på grund av funktionsnedsättning
 • Det är elevens vårdnadshavare som ska ansöka om skolskjuts för eleven.


Klicka för kommunens riktlinjer för skolskjuts