Till navigationen Till innehållet
Herrljunga kommun

Digital ansökan om elevresa

Svenska English
Ansökan kunde ej skickas in.
Gymnasieelever har rätt till ersättning mellan bostad och skola.  Ersättningen utgår huvudsakligen i form av resor med allmänna kommunikationer eller upphandlad skolbuss. För elev boende vid väg, som inte trafikeras av linjetrafik, anordnas ej kompletterande skjuts. För elever på Kunskapskällan ordnas kompletterande skjuts. 

Elevuppgifter

Adress

Ansökan

Övriga upplysningar

Kontaktuppgifter

Ange dina kontaktuppgifter.
Uppge kontaktuppgifter till vårdnadshavare som ska ta emot beslutet.

Behandling av personuppgifter

I och med att du skickar in denna ansökan registreras dina uppgifter. Uppgifterna kommer att användas för hantering av detta ärende och kommer att behandlas i enlighet med Dataskyddsförordningen 2016/679.
Läs mer här Information till enskilde om hantering av personuppgifter vid medborgarförslag.pdf (herrljunga.se)