Haninge kommun

Haninge kommun

Digital ansökan skolskjuts

Svenska

Viktigt att veta innan du ansöker om skolskjuts

För fullständig information, se skollagen (2010:800), kommunens riktlinjer för skolskjuts och information på kommunens hemsida eller klicka här.
 
  • Vid nytt läsår ska ansökan lämnas senast den 1 april.
  • Skolskjuts kan beviljas för elever som går i förskoleklass, grundskolan, grundsärskolan eller gymnasiesärskolan.
  • Eleven måste vara folkbokförd i kommunen.
  • Skolskjuts beviljas inte till vårdnadshavare i annan kommun.
  • OBS kom ihåg att ansöka om skolskjuts till korttidsboendet om eleven vistas på ett sådant och har behov av transport till och från korttidsboendet under skoldagar. Du anger då att eleven har en annan bostadsadress och fyller i adressen till korttidsboendet. 
  • En elev som går i vald skola har inte samma möjlighet till skolskjuts som en elev som går i sin grundplaceringsskola.
  • Elever som går i en fristående skola i en annan kommun har inte rätt till skolskjuts (skoltaxi, skolbuss eller SL-kort). 
  • Skolskjuts anordnas endast mellan elevens hem och skola vid de tider skoldagen normalt börjar och slutar.
  • Skolskjuts sker i första hand med ordinarie kollektivtrafik. Skolskjuts kan ske med taxi i de fall en elev av någon anledning inte kan använda den ordinarie kollektivtrafiken eller den upphandlade skolbussen.
  • Personer med skyddad identitet bör inte använda e-tjänsten. Kontakta istället kommunens skolskjutshandläggare. Klicka här för kontaktuppgifter.
Klicka här för att läsa kommunens riktlinjer för skolskjuts.