Habo kommun

Habo kommun

Ansökan om skolskjuts

Svenska

Viktigt att veta innan du ansöker om skolskjuts

Ansökan ska endast skickas in om det gäller skolskjuts p.g.a. särskilda skäl eller växelvis boende. 

Allmän information: 
 • Du ska vara folkbokförd i Habo kommun.
 • Skolskjuts gäller för elev i förskoleklass, grundskola, grundsärskola och gymnasiesärskola.
 • Avståndet mellan hemmet och den anvisade skolan ska vara minst:
  • - 2 km för elever i förskoleklass till årskurs 3
  • - 3 km för elever i årskurs 4-6
  • - 4 km för elever i årskurs 7-9
 • Skolskjuts beviljas inte till vårdnadshavare som bor i annan kommun.
 • En ny ansökan ska göras inför varje nytt läsår.
 • En ansökan per barn. 

För att ansöka om skolskjuts digitalt kommer du behöva signera ansökan med mobilt BankID eller e-legitimation.

För mer information, se kommunens webbplats.Klicka för kommunens riktlinjer för skolskjuts