Håbo

Håbo

Digital ansökan om elevresa

Svenska
Ansökan kunde ej skickas in.
Håbo kommun ger i första hand reseersättning i form av ett SL-kort och/eller UL-kort. I andra hand ger kommunen reseersättning kontant, till exempel om du behöver resa i områden som inte trafikeras av UL eller SL.

Elevuppgifter

Folkbokföringsadress

Ansökan

Övriga upplysningar (ej obligatoriskt)

Kontaktuppgifter

Ange dina kontaktuppgifter.
Uppge kontaktuppgifter till önskad kontaktperson för ansökan

Behandling av personuppgifter

I och med att du skickar in denna ansökan registreras dina uppgifter. Uppgifterna kommer att användas för hantering av detta ärende och kommer att behandlas i enlighet med Dataskyddsförordningen 2016/679.