Till navigationen Till innehållet
Bollebygds kommun

Digital ansökan om elevresa

Svenska
Ansökan kunde ej skickas in.
Bollebygds kommun ger bidrag till elevresa i form av ett färdbevis som gäller på buss och tåg.
Vid avstånd längre än 4 kilometer till närmaste busshållplats i linjetrafik kan anslutningsbidrag sökas.

Elevuppgifter

Adress

Ansökan

Övriga upplysningar

Kontaktuppgifter

Ange dina kontaktuppgifter.
Uppge kontaktuppgifter till vårdnadshavare som ska ta emot beslutet.

Bankuppgifter

Ange bankuppgifter för utbetalning av ersättning

Behandling av personuppgifter

I och med att du skickar in denna ansökan registreras dina uppgifter. Uppgifterna kommer att användas för hantering av detta ärende och kommer att behandlas i enlighet med Dataskyddsförordningen 2016/679.
Klicka för kommunens riktlinjer för elevresor för gymnasieelever