Sundbyberg

Sundbyberg

Digital ansökan skolskjuts

Svenska

Viktigt att veta innan du ansöker om skolskjuts

Viktigt att veta innan du ansöker om skolskjuts.

För fullständig information, se skollagen (2010:800), kommunens riktlinjer för skolskjuts och information på kommunens hemsida
  • Vid nytt läsår ska ansökan lämnas senast den 20 maj.
  • Skolskjuts kan beviljas för elever som går i grundskolan, grundsärskolan eller gymnasiesärskolan.
  • Elever i gymnasieskolan kan ansöka om färdtjänst, kontakta handläggare i kommunen.
  • Eleven måste vara folkbokförd i kommunen.
  • Skolskjuts anordnas endast mellan elevens hem och skola vid de tider skoldagen normalt börjar och slutar.
  • Kommunen utreder vilken typ av skolskjuts som blir beviljad
  • Skolskjuts beviljas inte till vårdnadshavare i annan kommun.
  • Personer med skyddad identitet bör inte använda e-tjänsten. Kontakta istället kommunens skolskjutshandläggare. Klicka här för kontaktuppgifter.
  • Fyll i ansökan noga, annars tar handläggningen av ärendet längre tid.
  • Ny bedömning om rätt till skolskjuts görs inför varje nytt läsår.


Klicka för kommunens riktlinjer för skolskjuts