Till navigationen Till innehållet
Skellefteå kommun

Digital ansökan om elevresa

Ansökan kunde ej skickas in.
Här kan du som är folkbokförd i Skellefteå kommun och har minst sex kilometers avstånd mellan folkbokföringsadress och din gymnasieskola ansöka om busskort. 

Elevuppgifter

Folkbokföringsadress

Ansökan
Övriga upplysningar

Kontaktuppgifter

Ange dina kontaktuppgifter.
Uppge kontaktuppgifter till vårdnadshavare som ska ta emot beslutet.

Behandling av personuppgifter

I och med att du skickar in denna ansökan registreras dina uppgifter. Uppgifterna kommer att användas för hantering av detta ärende och kommer att behandlas i enlighet med Dataskyddsförordningen 2016/679.
Klicka för kommunens riktlinjer för elevresor för gymnasieelever