Lekebergs kommun

Lekebergs kommun

Digital ansökan skolskjuts

Svenska

Viktigt att veta innan du ansöker om skolskjuts

Ansökningsperioden inför ett kommande läsår är mars månad. Vid senare ansökan kan ett beslut om skolskjuts inte garanteras före skolstart.
 
  • Alla elever inom grundskolan, grundsärskola ska ansöka om skolskjuts oavsett skäl (avstånd eller annat skäl)
  • En ansökan ska skickas in även om man har haft skolskjuts sedan tidigare.
  • Ansökan om skolskjuts kommer behöva göras inför varje nytt läsår och löpande vid förändringar
  • Skolskjuts gäller mellan elevens hem/korttidsboende och skolan vid de tider skoldagen normalt börjar och slutar.
  • Skolskjuts anordnas huvudsakligen med upphandlad skolbuss. 
  • Eleven ska vara folkbokförd i kommunen.
  • Skolskjuts beviljas inte till vårdnadshavare som bor i annan kommun.
  • Fyll i ansökan noga för att handläggningen ska gå så snabbt som möjligt
  • För de som ansökt senast sista mars kommer beslut vara klara fr.o.m. va. 19.


Klicka för kommunens riktlinjer för skolskjuts