Digital ansökan skolskjuts

Viktigt att veta innan du ansöker om skolskjuts
 

 • Inför varje nytt läsår ska de vårdnadshavare som utifrån skolskjutsreglementet tycker sig ha rätt till skolskjuts för sina barn ansöka om skolskjuts.

 • En ansökan ska skickas in även om man har haft skolskjuts tidigare.

 • Skolskjuts gäller mellan elevens hem och skolan vid de tider skoldagen normalt börjar och slutar.

 • Skolskjuts anordnas huvudsakligen med upphandlad skolbuss och ordinarie kollektivtrafik.

 • Eleven ska vara folkbokförd i kommunen.

 • Skolskjuts beviljas inte till vårdnadshavare som bor i annan kommun.

 • Fyll i ansökan noga för att handläggningen ska gå så snabbt som möjligt.

 • All förändring ska anmälas till skolskjutssamordnaren.

 • En elev som åker skolskjuts hämtas vid en bestämd påstigningsplats.

 • Skolskjuts gäller endast till och från grundskolan, inte till och från fritids.

 • Tänk på att välja det läsår ansökan avser, d.v.s. gäller din ansökan resterande tid denna termin väljer du läsår 2018-2019, gäller din ansökan kommande läsår väljer du läsår 2019-2020.

 

Ansökningsperioden för läsår 2019-2020 är 15 mars -  7 april.