Digital ansökan skolskjuts
Viktigt att veta innan du ansöker om skolskjuts.

Digital ansökan om skolskjuts görs via detta formulär för läsåret 2018/2019. Ansökan för skolskjuts för läsåret 2017/2018 görs via blankett på kommunens webbplats, karlskoga.se/skolskjuts.

För fullständig information om skolskjuts och vilka kriterier som gäller för att beviljas skolskjuts se Karlskoga kommuns webbplats, karlskoga.se/skolskjuts.

  • Det är elevens vårdnadshavare som ansöker om skolskjuts.
  • Ansökan om skolskjuts gäller för elev som är folkbokförd i Karlskoga kommun och som går i kommunal förskoleklass och grundskola åk 1-9.
  • Elever i grundsärskolan ansöker om skolskjuts via rektor och inte via detta formulär.
  • Elever som går i friskola kontaktar friskolan vid behov av skolskjuts.
  • Med skolskjuts räknas alla former av skolskjuts (busskort på linjetrafik, särskild upphandlad skolsbuss och anpassad skolskjuts t ex taxi).
  • Ansökan ska göras inför varje nytt läsår. För att ditt barn ska garanteras skolskjuts vid skolstart höstterminen 2018 ska digital ansökan vara inskickad senast söndagen den 21 januari 2018.
  • Om eleven har fått rätt till skolskjuts under ett läsår men får ändrade omständigheter under läsåret (t ex flyttar) ska ny digital ansökan göras.
  • Skolskjuts gäller mellan hemmet och placeringsskolan (inte till eller från fritids).
  • Elever med växelvist boende beviljas inte skolskjuts till vårdnadshavare som bor i annan kommun.

För att ansöka, klicka på 'Nästa'.